Hiển thị tất cả 17 kết quả

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHAO CÂN 55PC 58013

50.000

Bề mặt : Vân vải Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 55mm Chiều sâu: 23mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CÂN 55PC 60124

50.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 55mm Chiều sâu: 23mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CÂN 55PC 60175

50.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 55mm Chiều sâu: 23mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CÂN 55PC 8845

50.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 55mm Chiều sâu: 23mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CÂN 55PC 9688-27

50.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 55mm Chiều sâu: 23mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CỔ TRẦN 100PT 8845

69.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 100mm Chiều sâu: 18mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CỔ TRẦN 100PT 60046

69.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 100mm Chiều sâu: 18mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CỔ TRẦN 100PT 60124

69.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 100mm Chiều sâu: 18mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CỔ TRẦN 100PT 8594

69.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 100mm Chiều sâu: 18mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CỬA SỔ 65 – 60046

63.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 65mm Chiều sâu: 24mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CỬA SỔ 65 – 60160

63.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 65mm Chiều sâu: 24mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO CỬA SỔ 65 – 9196

63.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 65mm Chiều sâu: 24mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO GỐC ÂM

35.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 27mm Chiều sâu: 27mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHAO KHUNG TRANH 50 60046

94.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 50mm Chiều sâu: 20mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHAO KHUNG TRANH 50 9579B

94.000

Bề mặt : Vân đá Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 60mm Chiều sâu: 20mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHAO KHUNG TRANH 50 9756

94.000

Bề mặt : Vân gỗ Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 50mm Chiều sâu: 20mm Chiều cao: 3000mm

Phụ kiện Phào, Chỉ

PHÀO KHUNG TRANH 60 9579B

94.000

Bề mặt : Vân đá Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: như ảnh Kích thước: Chiều rộng: 60mm Chiều sâu: 20mm Chiều cao: 3000mm

0989968963